Od dłuższego czasu istnieją te same największe religie świata

Ukształtowały dłuższy czas pewnych

Od dawna najważniejsze religie naszego świata to taki sam krąg rodzajów świadomości socjalnej, tak więc chrześcijaństwo, islam, buddyzm, hinduizm a ponadto judaizm. Co niebanalne, dwie pierwsze i przy tym największe, są najmłodszymi systemami wierzeń - chrześcijaństwo liczy sobie 2000 lat, a islam został proklamowany w VI wieku naszej ery. Inne ukształtowały się na długi czas przed w pewnych przypadkach Chrystusa - buddyzm i hinduizm w V wieku p.n.e. (jednakże ostatni jest kontynuacją braminizmu wyznawanego już w X w. p.n.e). Z takiego grona najstarszą religią jest judaizm, jaki zapoczątkowany został już w Ii tysiącleciu p.n.e. Chrześcijaństwo jest współczesne największą pod kątem liczby wyznawców religią naszego świata. Szeregi członków tego kościoła ocenia się na 33 proc. ludności naszego świata, tak więc ok. 2,24 mld osób. Na chrześcijaństwo składają się mnóstwo odłamów, a oprócz głównych spośród włączane są:

1,18 mld ludzi), protestantyzm (0,59 mld) i prawosławie (0,31 mld).Przez mnóstwo lat katolicyzm był dominującym nurtem religijnym, jednak parę lat temu został wyprzedzony poprzez islam, choć ostatni w obliczeniach potraktowano jako jednolitą religię, zaś realnie jej zróżnicowanie jest niemało większe niż chrześcijaństwa. Religie naszego świata wydają się zostać ukształtowane. Właściwie nic nie wskazuje na to, ażeby w perspektywie kilku dziesięcioleci coś miałoby się zmodyfikować i obecna jednostka głównych rodzajów świadomości socjalnej miałaby się powiększyć.Dużo większe jest możliwość zmiany liczebności dwóch najliczniejszych religii - umacniania się islamu i słabnięcia chrześcijaństwa.